สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

              
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2563

  • รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ PORTFOLIO

  • กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

  • รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓

  • รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ประจำปี 2563


ขยายการรับสมัครแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (งานงบประมาณและต้นทุนต่อหน่วย)
...
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภท Portfolio
...
ค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ ร่...
รับบริจาค
โครงการปฏิบัติธรรมน้อมนำสุข
แสดงความยินดี
เสวนาโครงการศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2563
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน จำนวน 8 อัตรา
จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณะภัย ( I CAN DO CPR)
ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”
แนะแนวการศึกษา เปิดตลาดการเรียนรู้ “ACSP Educational Fair 1st
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป
วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets